Få et energikick- ta en personlighetstest!

40 000-60 000 tanker i hodet hver dag!

Det er gjort mye forskning på personlighetstester de seneste årene. Det finnes mange gode bøker om temaet også  og i tillegg finnes det seriøse tester på nettet du kan prøve ut. Det er mange muligheter for å lære mer om personlighetstyper.

Hver og en av oss har mellom 40 000 og 60 000 tanker i hodet hver dag. Det skal litt til å holde fokus. Derfor kan en personlighetstest være til hjelp i en prosess der du vil finne ut av ting og ta noen valg. For meg selv, ble det et energikick og fasinerende, spennede lesning!


Bilde: fra nettet; Susan Mayer i "Frustrerte Fruer"

Finn dine styrker- og forstå dine svakheter!!!


På amazon.com kan man bestille bøker om emnet!
Enten det handler om å forstå deg selv bedre, eller noen rundt deg, dine barn, din kjæreste eller kanskje dine foreldre - eller om det gjelder ditt karrierevalg etc. - vil slike bøker være til hjelp og nytte.

... en spesiell bok og min ivrige, gule markørpenn...


For snart tre år siden, kjøpte jeg min første bok om en bestemt personlighetstype jeg hadde behov for å lære mer om. Den måtte spesialbestilles husker jeg, da dette var en spesiell fagbok.

Jeg leste den med mye iver ( og litt nerver) og en gul markeringspenn som jeg brukte flittig.... Boken ble ettervært fryktelig "gul" inni. Den hadde MYE viktig som måtte markeres, tenkte jeg.

Jeg husker jeg ringte en nær venninne av meg som var i en ganske lik situasjon som meg på mange måter - og jeg  leste noen deler opp for henne. Hun bare "måtte låne boken når jeg var ferdig", sa hun. Det var de "gule" delene av boken (selvfølgelig( som jeg hadde lest opp for henne.... Begge ble litt satt ut av hva jeg leste opp, særlig med tanke på bokens tittel og omfang.

Vi forsto egentlig begge da at boken som jeg holdt i hendene mine omhandlet en personlighetstype vi begge hadde nær oss i livene våre. En personlighettype som ikke er sunn å ha som en av dine nærmeste. Denne boken kunne vært til stor hjelp om vi hadde villet akseptere fakta den gangen. Boken har alltid ligget i "bakhodet" mitt.

Mitt poeng:  Om du tar en personlighetstest, kjøper en bok, eller begge delene - gjør det med åpent sinn og forståelse. Aksepter innlysende fakta; enten det gjeldet ditt liv elles andres. Kanskje vil en sånn test bare være litt morro for deg, kanskje vil den være opplysende og nyttig, eller kanskje vekke deg litt fra lukkede øyne ;) Eller alt sammen på en gang! :)

Her er noen bøker som jeg har funnet anbefalt på nettet:

 • Please Understand Me II, Temperament, Character, and Intelligence, by David Keirsey, Prometheus Nemesis Book Company, 1998. Keirsey has developed a theory of character temperaments which at times complements traditional personality type theory, and at times "goes it's own way". This book describes his theories, and gives portraits of the 16 personality types. You will also find a copy of the "Keirsey Temperament Sorter" with this book, which is Keirsey's attempt to determine Personality Type. An excellent introduction to type theories.
 • It Takes All Types! by Alan W. Brownsword, Baytree Publication Company, 1987. This is an excellent introduction to the 16 Personality Types and Personality Type theory, written in a friendly, easy-to-read style.
 • Psychological Types, C.G. Jung, H.G. Baynes (translator). Bollingen Series, Princeton U.P., 1971. This interesting book covers Carl Jung's theories, which are the foundation of modern Personality Type theory.
 • LifeTypes, by Sandra Hirsh and Jean Kummerow, Warner Books, 1992. Another excellent introduction to the 16 Personality Types, written in a friendly and easy-to-read style.
 • Type Talk: The 16 Personality Types that Determine how we Live, Love and Work.. Otto Kroeger and Janet M. Thuesen. Delta, 1989. Another excellent introduction to the 16 Personality Types, written in a friendly and easy-to-read style.
 • Do What You Are: Discover the Perfect Career For You Through the Secrets of Personality Type. Barbara Barron-Tieger and Paul D. Tieger. Little Brown & Co, 1995. This book is a great reference for people who are searching for a suitable career. 
 • Nurture By Nature: Understand Your Child's Personality Type - And Become a Better Parent.

Jeg tok en test i dag- og jeg er ENFP!


Jeg fikk veldig lyst å ta en personlighetstest i dag!!!

Men ikke en tullete test à la "Hvem er du i frustrerte fruer?" .....som jeg har tatt tidligere og fant ut at av de frustrerte Tv-fruene var jeg var mest lik Susan Mayer.... Altså, hun som låser seg selv ute naken og satte fyr på naboens sitt hus ved et uhell....

           Okey, jeg er en STORFAVORITT av frustrerte fruer - en lojal fan og stolt eier av alle seriene. Og særlig Susan Mayer er en artig karakter og som jeg kan kjenne meg mye igjen i på flere måter. Men en sånn test sier meg ikke så mye likevel om min personlighetstype (...men javisst, kan jeg være like klønete som henne, befinne meg i pinlige situasjoner, er en håpløs romantiker - men jeg svir aldri maten min!!!).

Nei, jeg ville ta en seriøs test som jeg fant på nettet via noen eksperters anbefaling. Det var flere tester å velge mellom- noen kostet penger og noen var gratis. På www.tydal.nu tok jeg min test (på svensk) og det tok ikke mange minuttene å svare på spørsmålene. Ta en test der du også- og se hvem du er av de 16 ulike personlighetstypene!

Jeg fant ut at jeg er en såkalt ENFP!

E
beskriver det aktive, åpne, og mottakende. Ekstroverte mennesker forteller, lytter og søker kontakt. N oppfatter raskt helheten og handler ut fra fornemmelser. De forutser og registrerer det uhåndgripelige, mens følelsesstyrte F tar ansvar for andre. F-er har ofte gode sosiale antenner, er opptatt av samspill og følsomme for disharmoni. Opplevelseshungrige typer (P) trenger litt spillerom. De improviserer gjerne og er gjerne ustrukturerte.
               

ENFP
Du er varm og entusiastisk, storsinnet, dristig og fantasirik, og kan utrette nesten hva som helst- hvis det interesserer deg. Du stoler mer på improvisasjon enn på forberedelser, og liker ikke å holde på med det samme for lenge. Din styrke er din smittsomme energi (E). Du liker samarbeid, er opptatt av helhet (N) og handling, og har god simultankapasitet. Er interessert i teori og gjør ting på nye måter. Baserer beslutninger på verdier og overbevisninger, og vil vite hvordan du påvirker andre (F). Opptatt av harmoni, er spontan og fleksibel (P). Kommuniserer åpent, helst
muntlig, og utsetter ofte beslutninger for å hente mer informasjon. Har stor arbeidskapasitet og liker overraskelser.

Under er hele resulatet jeg fikk av testen min. Det er ganske omfattende. Det tar for seg mine styrker og svakheter, som partner, som venn etc.

Portrait of an ENFP

- Extraverted iNtuitive Feeling Perceiving
(Extraverted Intuition with Introverted Feeling)


The Inspirer

 As an ENFP, your primary mode of living is focused externally, where you take things in primarily via your intuition. Your secondary mode is internal, where you deal with things according to how you feel about them, or how they fit in with your personal value system.

ENFPs are warm, enthusiastic people, typically very bright and full of potential. They live in the world of possibilities, and can become very passionate and excited about things. Their enthusiasm lends them the ability to inspire and motivate others, more so than we see in other types. They can talk their way in or out of anything. They love life, seeing it as a special gift, and strive to make the most out of it.

ENFPs have an unusually broad range of skills and talents. They are good at most things which interest them. Project-oriented, they may go through several different careers during their lifetime. To onlookers, the ENFP may seem directionless and without purpose, but ENFPs are actually quite consistent, in that they have a strong sense of values which they live with throughout their lives. Everything that they do must be in line with their values. An ENFP needs to feel that they are living their lives as their true Self, walking in step with what they believe is right. They see meaning in everything, and are on a continuous quest to adapt their lives and values to achieve inner peace. They're constantly aware and somewhat fearful of losing touch with themselves. Since emotional excitement is usually an important part of the ENFP's life, and because they are focused on keeping "centered", the ENFP is usually an intense individual, with highly evolved values.

An ENFP needs to focus on following through with their projects. This can be a problem area for some of these individuals. Unlike other Extraverted types, ENFPs need time alone to center themselves, and make sure they are moving in a direction which is in sync with their values. ENFPs who remain centered will usually be quite successful at their endeavors. Others may fall into the habit of dropping a project when they become excited about a new possibility, and thus they never achieve the great accomplishments which they are capable of achieving.

Most ENFPs have great people skills. They are genuinely warm and interested in people, and place great importance on their inter-personal relationships. ENFPs almost always have a strong need to be liked. Sometimes, especially at a younger age, an ENFP will tend to be "gushy" and insincere, and generally "overdo" in an effort to win acceptance. However, once an ENFP has learned to balance their need to be true to themselves with their need for acceptance, they excel at bringing out the best in others, and are typically well-liked. They have an exceptional ability to intuitively understand a person after a very short period of time, and use their intuition and flexibility to relate to others on their own level.

Because ENFPs live in the world of exciting possibilities, the details of everyday life are seen as trivial drudgery. They place no importance on detailed, maintenance-type tasks, and will frequently remain oblivous to these types of concerns. When they do have to perform these tasks, they do not enjoy themselves. This is a challenging area of life for most ENFPs, and can be frustrating for ENFP's family members.

An ENFP who has "gone wrong" may be quite manipulative - and very good it. The gift of gab which they are blessed with makes it naturally easy for them to get what they want. Most ENFPs will not abuse their abilities, because that would not jive with their value systems.

ENFPs sometimes make serious errors in judgment. They have an amazing ability to intuitively perceive the truth about a person or situation, but when they apply judgment to their perception, they may jump to the wrong conclusions.

ENFPs who have not learned to follow through may have a difficult time remaining happy in marital relationships. Always seeing the possibilities of what could be, they may become bored with what actually is. The strong sense of values will keep many ENFPs dedicated to their relationships. However, ENFPs like a little excitement in their lives, and are best matched with individuals who are comfortable with change and new experiences.

Having an ENFP parent can be a fun-filled experience, but may be stressful at times for children with strong Sensing or Judging tendancies. Such children may see the ENFP parent as inconsistent and difficult to understand, as the children are pulled along in the whirlwind life of the ENFP. Sometimes the ENFP will want to be their child's best friend, and at other times they will play the parental authoritarian. But ENFPs are always consistent in their value systems, which they will impress on their children above all else, along with a basic joy of living.

ENFPs are basically happy people. They may become unhappy when they are confined to strict schedules or mundane tasks. Consequently, ENFPs work best in situations where they have a lot of flexibility, and where they can work with people and ideas. Many go into business for themselves. They have the ability to be quite productive with little supervision, as long as they are excited about what they're doing.

Because they are so alert and sensitive, constantly scanning their environments, ENFPs often suffer from muscle tension. They have a strong need to be independent, and resist being controlled or labelled. They need to maintain control over themselves, but they do not believe in controlling others. Their dislike of dependence and suppression extends to others as well as to themselves.

ENFPs are charming, ingenuous, risk-taking, sensitive, people-oriented individuals with capabilities ranging across a broad spectrum. They have many gifts which they will use to fulfill themselves and those near them, if they are able to remain centered and master the ability of following through.

Jungian functional preference ordering for ENFP:

Dominant: Extraverted Intuition
Auxiliary: Introverted Feeling
Tertiary: Extraverted Thinking
Inferior: Introverted Sensing

ENFP Relationships


ENFPs take their relationships very seriously, but also approach them with a childlike enthusiasm and energy. They seek and demand authenticity and depth in their personal relationships, and will put forth a lot of effort into making things work out. They are warm, considerate, affirming, nurturing, and highly invested in the health of the relationship. They have excellent interpersonal skills, and are able to inspire and motivate others to be the best that they can be. Energetic and effervescent, the ENFP is sometimes smothering in their enthusiasm, but are generally highly valued for their genuine warmth and high ideals.


ENFP Strengths


Most ENFPs will exhibit the following strengths with regards to relationships issues:

 • Good communication skills
 • Very perceptive about people's thought and motives
 • Motivational, inspirational; bring out the best in others
 • Warmly affectionate and affirming
 • Fun to be with - lively sense of humor, dramatic, energetic, optimistic
 • Strive for "win-win" situations
 • Driven to meet other's needs
 • Usually loyal and dedicated


ENFP Weaknesses


Most ENFPs will exhibit the following weaknesses with regards to relationship issues

 • Tendency to be smothering
 • Their enthusiasm may lead them to be unrealistic
 • Uninterested in dealing with "mundane" matters such as cleaning, paying bills, etc.
 • Hold onto bad relationships long after they've turned bad
 • Extreme dislike of conflict
 • Extreme dislike of criticism
 • Don't pay attention to their own needs
 • Constant quest for the perfect relationship may make them change relationships frequently
 • May become bored easily
 • Have difficulty scolding or punishing others

ENFPs as Lovers


"To love means to open ourselves to the negative as well as the positive - to grief, sorrow, and disappointment as well as to joy, fulfillment, and an intensity of consciousness we did not know was possible before." -- Rollo May

 

ENFPs make warm, considerate, passionate partners who are generally willing, eager, and able to do whatever it takes to make The Relationship a positive place to be. They are enthusiastic, idealistic, focused on other people's feelings, and very flexible. These attributes combine to make them especially interested in positive personal relationships, and also makes them very able to promote strong relationships in fun and creative ways. ENFPs take their commitments very seriously, and are generally deeply loyal and faithful to their partners.

There are a couple of difficult relationship areas for the ENFP. The first problem is that many ENFPs have a problem leaving bad relationships. They tend to internalize any problems and take them on their own shoulders, believing that the success or failure of the relationship is their own responsibility. As perfectionists, they don't like to admit defeat, and will stick with bad situations long after they should have left. When they do leave the relationship, they will believe that the failure was their fault, and that there was surely something they could have done to save the relationship.

On the entirely other end of the spectrum, many ENFPs have a difficult time staying focused and following things through to completion. If they have not focused on their ability to follow through, they may have problems staying in dedicated, monogamous relationships. They are so in tune with all of the exciting possibilities of what could be, that they will always fantasize about a greener pasture out there somewhere. If they are not paired with a partner who enjoys new experiences, or who shares their idealistic enthusiasm, the ENFP may become bored. The ENFP who is bored and who is not focused will be very unhappy, and will eventually "leave" the relationship if the problem is not addressed.

Since relationships are central to the ENFP's life, they will be very "hands on" and involved with their intimate relationships. They may be in the habit of constantly asking their partner how they're doing, what they're feeling, etc. This behavior may be a bit smothering, but it also supports a strong awareness of the health (or illness) of the relationship.

Sexually, The ENFP is creative, perfectionistic, playful and affectionate. Their rich fantasy world makes them fun and creative lovers, who usually have new ideas up their sleeves. They whole-heartedly embrace the opportunity for closeness with their mates, believing sexual intimacy to be a positive, fun way to express how much you love each other.

The ENFP needs to be given positive assurance and affirmation. More than one ENFP has been known to "go fishing" for compliments. They like to hear from their significant others that they are loved and valued, and are willing and eager to return the favor. They enjoy lavishing love and affection on their mates, and are creative and energetic in their efforts to please. The ENFP gets a lot of their personal satisfaction from observing the happiness of others, and so is generally determined to please and serve their partners.

A problem area for ENFPs in relationships is their dislike of conflict and sensitivity to criticism. They are perfectionists who believe that any form of criticism is a stab at their character, which is very difficult for them to take. Conflict situations are sources of extreme stress to the ENFP. They have a tendency to brush issues under the rug rather than confront them head-on, if there is likely to be a conflict. They are also prone to "give in" easily in conflict situations, just to end the conflict. They might agree to something which goes against their values just to end the uncomfortable situation. In such cases, the problem is extended and will return at a later time. The ENFP needs to realize that conflict situations are not the end of the world. They are entirely normal, and can be quite helpful for the growth of a relationship. They also need to work on taking criticism for what it is, rather than blowing up any negative comment into an indictment against their entire character.

Generally, the ENFP is a warm and affirming creature who is very interested and able to have an intense, meaningful, close relationship with their mate.

Although two well-developed individuals of any type can enjoy a healthy relationship, ENFP's natural partner is the INTJ, or the INFJ. ENFP's dominant function of Extraverted Intuition is best matched with a partner whose dominant function is Introverted Intuition. How did we arrive at this?

 


ENFPs as Parents


"You are the bows from which your children as living arrows are sent forth...
Let your bending in the archer's hand be for gladness;
For even as He loves the arrow that flies,
so He loves also the bow that is stable." -- Kahlil Gibran

ENFPs take their parenting role very seriously, but are also very playful. There's a bit of grown-up kid in every ENFP, so they get a lot of fun and enjoyment from playing with their children. However, they consider it essential to pass their strongly-held values and beliefs down to their children, and will strive consistently to create a positive, ideal environment for their children's growth.

The ENFP may exhibit an inconsistency in their roles with their children. At one moment, they might be their child's best friend, laughing and whooping it up, and in the next moment they may appear the stern authoritarian. This inconsistency seems to be a result of a conflict between the ENFP's genuine desire to relate to their children on the children's level, and their compulsion to follow their deeply-felt value system. In other words, the ENFP wants to be their child's friend, but if a value is violated, they will revert to the parental role to make sure their children understand the violation. This inconsistency may be confusing and frustrating for the children.

The children of ENFPs generally feel loved, because the ENFP gives their children plenty of genuine warmth and support. They usually value their children as individuals, allowing them room for growth. The ENFP's enthusiasm and affection may at times seem smothering to their children. This will be especially true for children with strong Thinking or Sensing preferences, who will have a difficult time understanding the effervescence of the ENFP, and will feel at times embarassed by the ENFP's enthusiasm and tendency to display their affection publicly.

The ENFP is able to take care of day-to-day necessities, such as picking children up at the correct times, getting them to softball practice, getting them fed, etc. However, it is a chore for the ENFP and is not a natural strength. The ENFP also has a difficult time disciplining their children, unless a very strongly-held value has been violated.

The rich imagination and creativity of the ENFP parent creates a fun, dynamic and exciting environment for kids. The ENFP's strong value system turns experiences into meaningful lessons for their children. The ENFP parent is valued by their children for their warm, affirming natures, and their fun-loving approach to living.

 


ENFPs as Friends


ENFPs are warm and sociable people who are keenly in tune with other people's feelings and perspectives. They are energetic and fun to be with. They are very affirming, and get great satisfaction from supporting and lifting up others. They are idealists who seek authenticity in their personal relationships. ENFPs are valued by their peers and confidantes as warm, supportive, giving people.

In the workplace or other casual relationship environments, the ENFP is likely to get along well with almost all other types of people. ENFPs are genuinely interested in people, and are highly perceptive about them, to the point where they're able to understand and relate to all of the personality types with relative ease. They like to see the best in others, and are likely to bring out the best in others. While they are generally accepting of most all people, ENFPs with strong Feeling preferences may have a difficult time understanding people with very strong Thinking preferences who do not respond to the ENFP's enthusiastic warmth. The ENFP will stay open-minded about what they consider a "rejection" by the Thinker, until the situation has repeated itself a few times, in which case the ENFP may shut themselves entirely against the Thinker.

ENFPs may also feel threatened by individuals with strong Judging preferences. With a tendency to take any criticism personally, the ENFP may find themselves irritated or emotional when the Judger expresses a negative opinion, believing somehow that the Judger is expressing disapproval or disappointment in the ENFP.

For close friendships, ENFPs are especially drawn to other iNtuitive Feeling types, and to other Extraverts who are also enthusiastic about life. Like the other iNtuitive Feeling types, the ENFP needs authenticity and depth in their close relationships. They're likely to have friends from all walks of life who they feel close to and care about, but will have only a few very close friends with similar ideals to their own. The ENFP also tends to value the company of iNtuitive Thinkers.


....Og hva synes jeg om testen og resultatet?

Fikk et lite energikick da eg leste resultatet.... Denne testen pekte på MANGE sider ved meg som jeg kjente igjen, som f. eks entusiasmen og spontaniteten. Jeg kan bli så begeistret for prosjekter og oppgaver at jeg nesten letter, og da har jeg enorm arbeidskapasitet. Fleksibiliteten kjenner jeg også godt, og det blir lett for mye av det gode. Jeg tar også litt for mye hensyn til andre. At jeg lett tror det beste om andre mennesker, har jeg brent meg på flere ganger. Min styrke er at jeg ser alltid nye muligheter og er flink til å tilpasse meg.

PRØV TESTEN DU OGSÅ- hvem personlighetstype er du?!? Gå inn på www.tydal.nu
LYKKE TIL ;)

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Camilla

Camilla

25, Oslo

Heihei og velkommen til min blogg! Jeg er en 25 år gammel jente fra Hønefoss. Vennene mine kaller meg Tingeling- hvorfor får du spørre nesten spørre dem om! Jeg får ofte høre jeg lever i en drømmeverden-men trives med det.

Kategorier

Arkiv

hits